Udfordringer med at vælge opgaver for hele centeret

Løst
Løst

Denne fejl er nu udbedret og det er nu muligt at hente opgavelisten for hele organisationen uden at der mangler nogle borgere.

Vi arbejder fortsat på at løse dette og vil udsende en ny status når vi ved mere eller senest i eftermiddag

Undersøgelse

Vi oplever desværre, at der kan være problemer med at se opgaverne for nogle borgere, når man vælger at se opgavelisten i hele huset. Hvis man vælger sin egen afdeling eller går ind og specifikt vælger nogle afdelinger, så fungerer det som det skal.

Så hvis man oplever, at nogle borgere ikke bliver vist på opgavelisten, kan man specifikt vælge at se den afdeling borgeren bor på, og så vil vedkommende blive vist.

Vi arbejder på at løse dette.

Begyndte kl: